Për te shikuar rezultatet e provimit pranues sipas programeve kliko këtu

 

Shënim:

– Kandidatët e pakënaqur me vlerësimin  mund të paraqesin  Ankesë  në Fakultetin Ekonomik, më së largu 48 orë pas publikimit të rezultateve preliminare.

– Ankesat pranohen me datë 23.07.2022(e shtune prej ores 10:00-14:00)  dhe me datë 25.07.2022( e hane 08;00-16:00). Pas këtij afati, ankesat nuk do të pranohen.

– Shqyrtimi i ankesave bëhet nga Komisioni për shqyrtimin e ankesave me datë 26.07.2022 ( e marte) , duke filluar nga ora 10.00, në Amfiteatrin e Madh të Fakultetit Ekonomik  në prani të kandidatëve.

ExpressAktiv

https://ekonomiku.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,35,926