Prekëse😢

Nënat ukrainase shkruajnë të dhënat familjare në trupat e fëmijëve në rast se ato vriten e fëmija mbijeton.