Njoftimi dhe lista e aplikuesëve për provim pranues për studentët e vitit të parë
Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore – https://fshmn.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,35,390
Fakulteti i Inxhinerisë Mekanike – https://fim.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,35,1123
Fakulteti i Arteve – https://arte.uni-pr.edu/
Fakulteti i Bujqësisë dhe Veterinarisë – https://fbv.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,35,562
Fakulteti i Arkitekturës – https://fa.uni-pr.edu/page.aspx?id=1,35,1059
Lista e aplikuesve, ndarja e kandidatëve nëpër salla dhe njoftimet e tjera për Fakultetin e Mjekësisë do të publikohen së shpejti.