Universiteti “Fehmi Agani” në Gjakovë me 12.07.2022 hapë konkurs për regjistrimin e studentëve të rinj në këto progame:

 

Fakulteti i Edukimit

Programi:  Fillor

Programi:  Parashkollor

 

Fakulteti i Filologjisë

Programi:  Gjuhë shqipe dhe Letërsi

Programi:  Gjuhë angleze  – Përkthim dhe Interpretim

 

Fakulteti i Mjekësisë

Niveli Baçelor

Programi:  Infermieri

Programi:  Shëndeti publik

Programi:  Fizioterapi

 

Fakulteti i Shkencave sociale

Programi:  Kujdesi dhe mirëqenia sociale

 

Ndërsa në shtator hapet konkursi për:

Niveli Master

Programi:  Menaxhimi shëndetësor

 

MIRË SE VINI!

ExpressAktiv

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”