Drejtoria komunale e Arsimit në Prishtinë ka hapur konkurs për vende të reja pune për arsim.

Gjashtë shkolla të Prishtinës po kërkojnë mësimdhënës në këto fusha:

Drejtoria e Arsimit

K O N K U R S

PËR PLOTËSIMIN E VENDEVE TË PUNËS

1. Drejtor/e në SHML “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë;

2. Drejtor/e në SHML “Gjimnazi i Specializuar Matematikor”, Prishtinë;

3. Drejtor/e në SHML “7 Shtatori”, Prishtinë;

4. Drejtor/e në SHML “Sami Frashëri”, Prishtinë;

5. Zv. Drejtor/e në SHML “Hoxhë Kadri Prishtina”, Prishtinë;

6. Zv. Drejtor/e në SHML “Gjin Gazulli”, Prishtinë.

1. Informata të përgjithshme

1.1. Konkursi mbetet i hapur 15 ditë nga data e publikimit të konkursit më 02.11.2022 deri me datën 16.11.2022;

1.2. Formulari i aplikimit merret në Qendrën për Shërbim me Qytetarë, në sportelin nr. 5, në objektin e vjetër të Komunës të Prishtinës rr. UÇK-2, 10000, Prishtinë.
1.3. Aplikimi dhe dorëzimi i dokumenteve bëhet në objektin e vjetër të Komunës të Prishtinës përmes protokollit në Qendrën për Shërbim me Qytetarë;
1.4. Dokumentet e dorëzuara nuk kthehen dhe duhet të jenë kopje, përveç diplomave të
noterizuara;

Express Aktiv

kidsofkosova.net